จุดเด่นสัปดาห์นี้

 • ระดับสูง
 • ระดับกลาง
 • ระดับง่าย
 • ผู้เริ่มเรียน
The Equalizer:Make An Exception
 • alligator
 • bear
 • boa constrictor
 • crocodile
 • eagle
 • hippopotamus
 • hyena
 • lion
คืออะไร

จุดเด่นสัปดาห์นี้Video Booster
The Equalizer

EA presentation bottom