จุดเด่นสัปดาห์นี้

Violence
 • ระดับสูง
 • ระดับกลาง
 • ระดับง่าย
 • ผู้เริ่มเรียน
Terminator Genisys:I Can Work With That
 • AIDS
 • arcade game
 • big hair
 • boombox
 • cocaine
 • Cold War
 • conspicuous consumption
 • fitness clubs
คืออะไร

จุดเด่นสัปดาห์นี้Video BoosterTerminator Genisys

EA presentation bottom