จุดเด่นสัปดาห์นี้

 • ระดับสูง
 • ระดับกลาง
 • ระดับง่าย
 • ผู้เริ่มเรียน
Victor Frankenstein:Life Is Beautiful
 • bar
 • bellhop
 • breakfast room
 • business center
 • concierge
 • elevator
 • guest amenities
 • hotel lobby
คืออะไร

จุดเด่นสัปดาห์นี้Video BoosterVictor Frankenstein

EA presentation bottom