จุดเด่นสัปดาห์นี้

Violence
 • ระดับสูง
 • ระดับกลาง
 • ระดับง่าย
 • ผู้เริ่มเรียน
Hitman - Agent 47:Sniper
 • all downhill
 • barking up the wrong tree
 • between a rock and a hard place
 • break the ice
 • can't see the forest for the trees
 • diamond in the rough
 • electricity in the air
 • firefighting
คืออะไร

จุดเด่นสัปดาห์นี้Video BoosterHitman - Agent 47

EA presentation bottom