จุดเด่นสัปดาห์นี้

 • ระดับสูง
 • ระดับกลาง
 • ระดับง่าย
 • ผู้เริ่มเรียน
Pirates of the Caribbean 4:Mutiny
 • champagne
 • checkered flag
 • circuit
 • gear
 • Grand Prix
 • grandstands
 • leader board
 • overtaking
คืออะไร

จุดเด่นสัปดาห์นี้Video BoosterPirates of the Caribbean 4

EA presentation bottom