จุดเด่นสัปดาห์นี้

 • ระดับสูง
 • ระดับกลาง
 • ระดับง่าย
 • ผู้เริ่มเรียน
Penguins of Madagascar:Northwind Headquarters
 • auto rickshaw
 • bus
 • cable car
 • ferry
 • hire bikes
 • jeepney
 • motorcycle taxi
 • pedicab
คืออะไร

จุดเด่นสัปดาห์นี้Video BoosterPenguins of Madagascar

EA presentation bottom