จุดเด่นสัปดาห์นี้

 • ระดับสูง
 • ระดับกลาง
 • ระดับง่าย
 • ผู้เริ่มเรียน
Steve Jobs:John Confronts Steve
 • bouquet
 • box of chocolates
 • candlelight
 • Cupid
 • date
 • have a crush
 • heart
 • love
คืออะไร

จุดเด่นสัปดาห์นี้Video BoosterSteve Jobs

EA presentation bottom