จุดเด่นสัปดาห์นี้

 • ระดับสูง
 • ระดับกลาง
 • ระดับง่าย
 • ผู้เริ่มเรียน
Guardians Of The Galaxy:I Have A Plan
 • barrel
 • cork
 • corkscrew
 • decanter
 • fermentation
 • grape
 • harvest
 • label
คืออะไร

จุดเด่นสัปดาห์นี้Video Booster
Guardians Of The Galaxy

EA presentation bottom