จุดเด่นสัปดาห์นี้

 • ระดับสูง
 • ระดับกลาง
 • ระดับง่าย
 • ผู้เริ่มเรียน
American Sniper:Be Human Again
 • aisle
 • bakery counter
 • candy aisle
 • canned goods
 • checkout
 • cheese counter
 • coupon
 • dairy aisle
คืออะไร

จุดเด่นสัปดาห์นี้Video BoosterAmerican Sniper

EA presentation bottom