จุดเด่นสัปดาห์นี้

 • ระดับสูง
 • ระดับกลาง
 • ระดับง่าย
 • ผู้เริ่มเรียน
The Fault In Our Stars:It's A Metaphor
 • an arm and a leg
 • break a leg
 • cold feet
 • hair-raising
 • head over heels
 • learn by heart
 • let your hair down
 • lips are sealed
คืออะไร

จุดเด่นสัปดาห์นี้Video Booster
The Fault In Our Stars

EA presentation bottom