จุดเด่นสัปดาห์นี้

 • ระดับสูง
 • ระดับกลาง
 • ระดับง่าย
 • ผู้เริ่มเรียน
Planes 2:We Got A Situation
 • blender
 • cleaver
 • colander
 • cooking-pot
 • frying pan
 • funnel
 • grater
 • kitchen scales
คืออะไร

จุดเด่นสัปดาห์นี้Video Booster
Planes 2

EA presentation bottom